Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivate 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Acronim: ACTRIS ROc
Număr contract de finanțare: 337/01.02.2021
Cod MySMIS: 107596
Director de proiect: dr. fiz. Doina Nicolae
Durata de implementare: 29 luni (01.02.2021-30.06.2023)
Beneficiari: Institutul National de cercetare-dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Aerospatiala “Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. Bucuresti


Valoarea totala a proiectului este de 4,505,000 lei, din care valoare eligibila nerambursabila este de 4,500,000 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din
FEDR/FC/FSE/ILMT este de 3,740,454, iar valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national este de 759,546.


Proiect cofinantat prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Componenta RO-ESFRI-ERIC – Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru
ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale, Axa Prioritara – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii
economice si dezvoltarii afacerilor, Operatiunea – Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii.
Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.