Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivate 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

INCEPEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI “Consolidarea participarii consortiului ACTRIS-RO la infrastructura pan-europeana de cercetare ACTRIS” – ACTRIS-ROc

INCEPEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI “Consolidarea participarii consortiului ACTRIS-RO la infrastructura pan-europeana de cercetare ACTRIS” – ACTRIS-ROc

Magurele, 22.03.2021

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, cu sediul in str. Atomiștilor nr 409, Magurele, Ilfov, deruleaza, incepând cu data de 01.02.2021, proiectul “Consolidarea participarii consortiului ACTRIS-RO la infrastructura pan-europeana de cercetare ACTRIS“, cod MYSMIS – 107596, cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate, Axa Prioritara Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, RO-ESFRI-ERIC – Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale.
Contractul de finantare nr. 337/01.02.2021 a fost incheiat cu Ministerul Educatiei și Cercetarii, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020. Proiectul se implementeaza pe o durata de 29 luni, 01.02.2021-30.06.2023.
Valoarea totala a proiectului este de 4,505,000 lei, din care valoare eligibila nerambursabila este de 4,500,000 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR/FC/FSE/ILMT este de 3,740,454, iar valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national este de 759,546.
Proiectul se implementeaza in judetul Ilfov, la sediul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica, din str. Atomiștilor nr 409, Magurele 077125 (nr. cadastral 59307-corp C1, Observator Atmosferic), in judetul Prahova la sediul Institutului National De Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala “Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. Bucuresti, din str. Principala nr. 24, Strejnicu, Com. Targusoru Vechi, 107592, (nr. cadastral 26388, Baza Experimentala pentru Analiza si Cercetarea Mediului) si in judetul Cluj, la sediul Universitatii “Babes-Bolyai” din str. Fantanele, nr. 30, Cluj-Napoca, 400294 (nr. cadastral 21358-2/1/1/2/1-C, Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului).
Obiectivul principal al proiectului ACTRIS-ROc este consolidarea participarii institutiilor stiintifice din Romania care sunt parte a consortiului ACTRIS-RO la structurarea, constructia si operarea infrastructurii pan-europene ACTRIS (Aerosol, Cloud and Trace gases Research InfraStructure). Rezultatele asteptate includ crearea unei unitati comune de cercetare ACTRIS-RO si pregatirea echipamentelor, oamenilor si serviciilor in vederea operationalizarii la standardele ACTRIS.
Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000
Str. Atomistilor, nr. 409, oras Magurele, judet Ilfov
Nume/functie persoana contact: Doina Nicolae/Director de proiect
Tel. 031-4378124, Fax: 021-457.57.22, e-mail: nnicol@inoe.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *